Privatlivsbeskyttelsespolitik

Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt

Vi har hos Førstehjælp Kolding vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så vi kan fortælle dig, hvordan vi behandler dine data.

Når du bliver kursist hos Førstehjælp Kolding, giver du samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger, du giver os til brug for gennemførelsen af den undervisning, som du har indgået aftale med os om.

Kontaktinformation

APM Consult, CVR.nr.: 27 55 94 84, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 28 43 00 00 og e-mail: allan@apmconsult.dk.

Vi anvender denne type data om dig

For at kunne give den undervisning, der er aftalt mellem Førstehjælp Kolding og dig, har Førstehjælp Kolding brug for visse personoplysninger om dig.
De data vi anvender, omfatter:
– Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr.
– Eventuelt kursusbeviser.

Vi videregiver ikke dine persondata, uden vi har lov til det

I forbindelse med undervisningen er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør vi ikke uden vi har lov til det, enten i overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring.

Modtagere af dine persondata er:

– Dansk Førstehjælpsråd.
– Eventuelle samarbejdende kørelærere.
– Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook).

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end vi skal

Aftalegrundlaget for undervisningen hos os bliver opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til Bogføringsloven.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevare dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står øverst.

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Allan Mogensen
Førstehjælp Kolding